Kruszywa energetyczne/Mieszaniny popiołowo-żużlowe

Kruszywa energetyczne/ mieszaniny popiołowo – żużlowe powstaje w wyniku spalania miału z węgla kamiennego. Podstawowymi składnikami chemicznymi mieszaniny popiołowo-żużlowej są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3). Gęstość nasypowa po zagęszczeniu - ok. 1,2 Mg/m³. 
Mieszaniny popiołowo – żużlowe z elektrowni Stalowa Wola (składowisko Jelnia) oraz elektrowni Łaziska (IOŻ) – uzyskały status ubocznego produktu spalania. Dodatkowo Grupa TAURON posiada dokument odniesienia uprawniający do stosowania Ubocznych Produktów Spalania jako kruszywa energetyczne:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0238 wyd.1 - Kruszywa sztuczne z żużla paleniskowego do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie o nazwie handlowej TAURONIT E.

Kruszywa energetyczne/ mieszanina popiołowo - żużlowa - zastosowanie:
do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów,
do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk), do utwardzania powierzchni terenów, w podziemnych technikach górniczych (do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk, w prewencji pożarowej), do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tzw. okrywy rekultywacyjnej), do likwidacji zagrożeń pożarowych takich jak samozapłony na czynnych i zamkniętych zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, do produkcji materiałów ceramicznych: cegieł i pustaków, jako zasypka do konstrukcji oporowych i nasypów wykonywanych w technologii gruntu zbrojonego w połączeniu z np. geowłókninami.

Oferujemy Państwu sprzedaż mieszaniny popiołowo-żużlowej

Aktualna cena netto: 12,00 PLN za tonę

(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

TRANSPORT BGT

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki