Popiół lotny fluidalny 10 01 82

Popiół lotny fluidalny powstaje w procesie energetycznego spalania węgla
kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi, dla których
charakterystyczna jest niska temperatura złoża fluidalnego
wynosząca ok.850 °C i zintegrowanie procesu spalania z odsiarczaniem spalin.
Popiół lotny fluidalny - kopczyk

Popiół lotny fluidalny - zastosowanie:

jako dodatek do produkcji spoiw budowlanych,
jako dodatek do produkcji wyrobów ceramicznych,
do produkcji kruszyw dla budownictwa naziemnego i budowli ziemnych,
do zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach górniczych,  do rekultywacji terenów, do neutralizacji kwaśnych cieków i ścieków oraz agresywnych odpadów przemysłowych.

Pobierz kartę produktu
Podstawowymi składnikami popiołów lotnych z kotłów fluidalnych są glinokrzemiany, a faza szklista występuje w małych ilościach. W dużych ilościach występują związki wapnia i siarki oraz wolny tlenek wapnia.

Podstawową frakcją ziarnową popiołów lotnych fluidalnych jest frakcja pyłowo-iłowa (od mniej niż 2 mikrometry do 50 mikrometrów) i cechuje się niską gęstością nasypową.

Oferujemy Państwu sprzedaż popiołów lotnych fluidalnych

Aktualna cena netto: 7,90 PLN za tonę

(*obowiązująca w okresie od dnia 16.10.2019 do odwołania)

(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Jak złożyć zamówienie?

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

Transport 

Stawki transportowe w PLN/tona przy dostawach organizowanych przez BGT
  

Odległość TW Jaworzno TW Siersza TW Łagisza TC ZW Katowice TC ZW Tychy TC ZW Bielsko-Biała EC1
do 10 km 12 15 13 13 20 15
do 20 km 15 16 15 15 24 17
do 30 km 16 17 16 16 26 18
do 40 km 18 19 18 19 30 20
do 50 km 24 25 24 24 34 26
do 60 km 26 27 26 26 36 28
do 70 km
28
29   28  28 38  29 
do 80 km
30
 30  30  30  42 32 
pow. 80 km indywidualna wycena indywidualna wycena indywidualna wycena indywidualna wycena indywidualna wycena indywidualna wycena

* silos ok. 25 ton

Załączniki