Popiół lotny fluidalny 10 01 82

Popiół lotny fluidalny powstaje w procesie energetycznego spalania węgla
kamiennego w kotłach z paleniskami fluidalnymi, dla których
charakterystyczna jest niska temperatura złoża fluidalnego
wynosząca ok.850 °C i zintegrowanie procesu spalania z odsiarczaniem spalin.
Popiół lotny fluidalny - kopczyk

Popiół lotny fluidalny - zastosowanie:

jako dodatek do produkcji spoiw budowlanych,
jako dodatek do produkcji wyrobów ceramicznych,
do produkcji kruszyw dla budownictwa naziemnego i budowli ziemnych,
do zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach górniczych,  do rekultywacji terenów, do neutralizacji kwaśnych cieków i ścieków oraz agresywnych odpadów przemysłowych.

Pobierz kartę produktu
Podstawowymi składnikami popiołów lotnych z kotłów fluidalnych są glinokrzemiany, a faza szklista występuje w małych ilościach. W dużych ilościach występują związki wapnia i siarki oraz wolny tlenek wapnia.

Podstawową frakcją ziarnową popiołów lotnych fluidalnych jest frakcja pyłowo-iłowa (od mniej niż 2 mikrometry do 50 mikrometrów) i cechuje się niską gęstością nasypową.

Oferujemy Państwu sprzedaż popiołów lotnych fluidalnych

Aktualna cena netto: 95,00 PLN za tonę

Cena obowiązuje od 22.04.2024
(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Jak złożyć zamówienie?

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

TRANSPORT BGT 

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki