Żużle

Żużle powstają w wyniku spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Głównymi składnikami żużli są: związki krzemu, glinu oraz żelaza.

Żużle Grupy TAURON z elektrowni: Nowe Jaworzno, Jaworzno III, Łaziska, TC Tychy uzyskały status ubocznego produktu spalania.
Dodatkowo Grupa TAURON posiada dokument odniesienia uprawniający do stosowania Ubocznych Produktów Spalania jako kruszywa energetyczne: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0238 „Kruszywa sztuczne z żużla paleniskowego do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie o nazwie handlowej TAURONIT E” z dnia 21 listopada 2018 r.

Żużle - zastosowanie:
w przemyśle ceramicznym jako materiał schudzający, surowiec ilasty,
w produkcji podbudów drogowych,
w drogownictwie (do budowy i utwardzania dróg, do budowy nasypów),
do zimowego utrzymania dróg, w podziemnych technikach górniczych (do wypełniania wyrobisk korytarzowych, doszczelniania zrobów zawałowych likwidacji zbędnych wyrobisk itp.), do rekultywacji i niwelacji terenów.

Pobierz kartę produktu

Oferujemy Państwu sprzedaż żużli

Aktualna cena netto: 19,00 PLN za tonę

Cena obowiązuje od 15.04.2024
(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Jak złożyć zamówienie

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

TRANSPORT BGT

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki