TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - jednostka OZE

Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi.


Grupa
Grupa I (drewno energetyczne) Grupa II (agro)
Biomasa pochodzenia leśnego Biomasa z odpadów
i pozostałości przemysłu
przetwarzającego produkty rolne
I.1 IIC.3
Typ biomasy Zrębka drzewna Pelet z łuski słonecznika
Minimalna wartość opałowa qir [kj/kg] min. 7 500 16 900
Wartość wilgoci całkowitej wtr [%] max. 51 9
Wartość popiołu ar [%] max. 5 3
Wartość siarki sr [%] max. 0,01 0,1
Wartość chloru ci [%] max. 0,01 0,09
Węgiel pierwiastkowy [%] min. 23 43
Wymiary wg pn-en 17225-1 P45a-8 mm≤p≤45 mm D12-12 mm±1 mm,
3,15 ≤ l ≤ 50 mm

Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Adres
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno