TAURON Ciepło sp. z o.o.

Zakład Wytwarzania Tychy - jednostka OZE

Aktualnie spalane asortymenty przez jednostki wytwórcze Grupy TAURON, wraz z parametrami jakościowymi.


Grupa
Grupa I (drewno energetyczne) Grupa II (agro)
Biomasa pochodzenia leśnego Biomasa z odpadów
i pozostałości przemysłu
przetwarzającego produkty rolne
I.1 IIC.3
Typ biomasy Zrębka drzewna Pelet z łuski słonecznika
Minimalna wartość opałowa qir [kj/kg] min. 8 400 16 400
Wartość wilgoci całkowitej wtr [%] max. 50,00 10,00
Wartość popiołu ar [%] max. 5,00 3,00
Wartość siarki sr [%] max. 0,01 0,13
Wartość azotu N [%] max. 0,01 0,62
Wartość chloru ci [%] max. 0,01 0,08
Wymiary wg pn-en 17225-1 P63-8 mm ≤ P ≤ 63 mm D10-10 mm±1 mm,
3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
Zawartość frakcji drobnej < 3,15 mm [% masy] max 10 10

TAURON Ciepło sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Tychy

Adres
ul. Przemysłowa 47
43-100 Tychy