Kruszywa do drogownictwa

Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego towarzyszącego procesom wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w Zakładach Górniczych Grupy TAURON. Ich zastosowanie pozwala na znaczące obniżania kosztów inwestycji drogowych. 

Kruszywa dostępne:

Kruszywo PKW D/
TAURONIT D
o granulacji 0 - 2 mm

Aktualna cena netto: 7,00 [zł/t]*
Kruszywo PKW D/
TAURONIT D
o granulacji 0 - 31,5 mm

Aktualna cena netto: 7,00 [zł/t]*
Kruszywo PKW D/
TAURONIT D
o granulacji 0-125 mm

Aktualna cena netto: 3,00 [zł/t]*

*Przy większych odbiorach możliwe rabaty

ZASTOSOWANIE

w budownictwie komunikacyjnym:
do dróg publicznych, bez ograniczeń,
do dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,
do kolei, z ograniczeniem do podtorza,
do lotnisk cywilnych, z ograniczeniem do,
nawierzchni płyt, nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

w inżynierii komunikacyjnej: do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo odziarniające,do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo odziarniające lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej,
do robót ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,
do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.

Pobierz kartę produktu

Jak złożyć zamówienie?

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

Oferowane kruszywa posiadają:

Krajową Ocenę Techniczną IBDiM-KOT-2020/0447 wydanie 2 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg o nazwie handlowej: „TAURONIT D” . Data ważności: 12 luty 2025.

TRANSPORT BGT 

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki