UPW

Uboczne Produkty Wydobycia (UPW) to skała płonna (łupek przywęglowy) powstający w procesie wydobywania węgla kamiennego.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące Uboczne Produkty Wydobycia

Kruszywo 0-2 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-31,5 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-125 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Produkty UPW stosuje się w:

budownictwie drogowym

budownictwie kolejowym

rekultywacji terenów

niwelacji i makroniwelacji terenów

budowie podbudów pomocniczych

budowie podbudów zasadniczych

Produkowane kruszywa posiadają:

Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2010-03-2576/2, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Krajową Ocenę Techniczną z zastosowaniem do budownictwa hydro-melioracyjnego wydaną przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach IPT – KOT-2019/0016 wydanie 1

Załącznik:
Krajowa Ocena Techniczna