UPW

Uboczne Produkty Wydobycia (UPW) to skała płonna (łupek przywęglowy) powstający w procesie wydobywania węgla kamiennego.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące Uboczne Produkty Wydobycia

Kruszywo 0-2 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego
„Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-31,5 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego
„Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-125 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, w budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego
„Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Krajowa Ocena Techniczna ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „TAURONIT H” – do budownictwa hydrotechnicznego

Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Produkty UPW stosuje się w:

budownictwie
drogowym

budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym

budownictwie
kolejowym

rekultywacji terenów

niwelacji i makroniwelacji terenów

budowie podbudów

Kruszywa powydobywcze PKW – Krajowe Oceny Techniczne i Aprobaty Techniczne:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0047 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT D” do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie w budownictwie komunikacyjnym – data ważności do 12 lutego 2025r,
Krajowa Ocena Techniczna ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym - data ważności do 25 sierpnia 2024,
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024,
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości po wydobyciu i obróbce węgla – materiał uszczelniający – data ważności do 29 marca 2024.

Dokumenty jakościowe (KOT, AT, KDWU) do pobrania
KOT Tauronit D
KOT Tauronit H
KOT Tauronit W
KOT Tauronit U