UPW

Uboczne Produkty Wydobycia (UPW) to skała płonna (łupek przywęglowy) powstający w procesie wydobywania węgla kamiennego.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące Uboczne Produkty Wydobycia

Kruszywo 0-2 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-31,5 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Kruszywo 0-125 mm

Kruszywa te można poddać procesowi ulepszania różnego rodzaju spoiwami.

Znajdują one zastosowanie w budownictwie drogowym m.in.: w budowach warstw nasypów oraz jako materiał doziarniający, do budowy podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych hydraulicznie, do niwelacji i makroniwelacji terenów oraz do rekultywacji technicznej.

Grupa TAURON posiada odpowiednie aprobaty uprawniające do stosowania UPW do różnych zastosowań, w tym m.in.:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2– Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości ważności do 29 marca 2024
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Produkty UPW stosuje się w:

budownictwie drogowym

budownictwie kolejowym

rekultywacji terenów

niwelacji i makroniwelacji terenów

budowie podbudów pomocniczych

budowie podbudów zasadniczych

Kruszywa powydobywcze PKW – Krajowe Oceny Techniczne i Aprobaty Techniczne:

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2576/2 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg – nazwa handlowa Kruszywo PKW – data ważności do 16 marca 2020,
Krajowa Ocena Techniczna ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym - data ważności do 25 sierpnia 2024,
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0673 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT W” – do zastosowań kubaturowych – data ważności do 29 marca 2024,
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0674 – Kruszywo „Materiał uszczelniający TAURONIT U” wytwarzane na bazie materiału pochodzącego z odwadniania pozostałości po wydobyciu i obróbce węgla – materiał uszczelniający – data ważności do 29 marca 2024.

Dokumenty jakościowe (KOT, AT, KDWU) do pobrania
AT IBDIM Nr AT-2010-03-2576-2
KOT Tauronit H
KOT Tauronit U
KOT Tauronit W
KOT Tauronit D