UPW

Uboczne Produkty Wydobycia (UPW) to skała płonna (łupek przywęglowy) powstający w procesie wydobywania węgla kamiennego.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące materiały na bazie ubocznych produktów wydobycia

Kruszywa do drogownictwa

 

TAURONIT D o granulacji 0 - 2 mm

KRUSZYWA TAURONIT D -ZASTOSOWANIE:

W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE:
dróg publicznych, bez ograniczeń,
dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,
lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:,
- nawierzchni płyt,
-nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,
kolei, z ograniczeniami do podtorza,


W INŻYNIERNI KOMUNIKACYJNEJ: do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,
do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej, do robót ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,
do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl


Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0047 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT D” do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie w budownictwie komunikacyjnym – data ważności do 12 lutego 2025r,

Dokumenty do pobrania
KOT Tauronit D

TAURONIT D o granulacji 0 - 31,5 mm

KRUSZYWA TAURONIT D -ZASTOSOWANIE:

W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE:
dróg publicznych, bez ograniczeń,
dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,
lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:,
- nawierzchni płyt,
-nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,
kolei, z ograniczeniami do podtorza,


W INŻYNIERNI KOMUNIKACYJNEJ: do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,
do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej, do robót ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,
do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl


Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0047 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT D” do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie w budownictwie komunikacyjnym – data ważności do 12 lutego 2025r,

Dokumenty do pobrania
KOT Tauronit D

TAURONIT D o granulacji 0-125 mm

KRUSZYWA TAURONIT D -ZASTOSOWANIE:

W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE:
dróg publicznych, bez ograniczeń,
dróg wewnętrznych, bez ograniczeń,
lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:,
- nawierzchni płyt,
-nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,
kolei, z ograniczeniami do podtorza,


W INŻYNIERNI KOMUNIKACYJNEJ: do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,
do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające lub samodzielnie. Należy uwzględnić warunki stosowania określone w punkcie 2.3 Krajowej Oceny Technicznej, do robót ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,
do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl


Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0047 – Kruszywa naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT D” do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie w budownictwie komunikacyjnym – data ważności do 12 lutego 2025r,

Dokumenty do pobrania
KOT Tauronit D

Kruszywa do budownictwa hydromelioracyjnego

 

 

Kruszywa do budownictwa hydromelioracyjnego TAURONIT H
 0 - 125 mm

Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego - zastosowanie:
do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych1* falochronów i budowli ochrony brzegów morskich),
do budowli piętrzących,
do urządzeń melioracji wodnych.

*Wyłączenie nie ma zastosowania w stosunku do wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, które służą wyłącznie regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl


Kruszywo TAURONIT H posiada:

Krajową Ocenę Techniczną ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym. Data ważności: 25 sierpień 2024.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email: upw@tauron.pl