UPW

Uboczne Produkty Wydobycia (UPW) to kruszywa powydobywcze powstające w procesie wydobywania węgla.

Produkty UPW

Produkty UPW stosuje się w:

budownictwie drogowym

budownictwie kolejowym

rekultywacji terenów

niwelacji i makroniwelacji terenów

budowie podbudów pomocniczych

budowie podbudów zasadniczych

Produkowane kruszywa posiadają Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/2010-03-2576/2, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 

Kontakt:
UPW@tauron.pl