Biomasa - handel na wolnym rynku

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. prowadzi działalność handlową w obszarze obrotu biomasą poza grupą TAURON. 
Ugruntowana pozycja na rynku, bogate doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra pozwalają nam sprostać wymaganiom stawianym przez naszych odbiorców.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, spółka współpracuje z dostawcami w zakresie pozyskania różnorodnych asortymentów, celem sprostania oczekiwaniom Klienta. 

Przejdź do zamówienia

Oferujemy naszym klientom biomasę zarówno do celów energetycznych, jak i do produkcji pelletu i brykietu drzewnego

Trocina

Trocina

Trocina stanowi około 10% drewna przerabianego w tartakach. Jest także produktem ubocznym skrawania i frezowania drewna w zakładach obróbki drzewnej. Oczyszczona z drewna kawałkowego stanowi cenne paliwo i może być wykorzystywana w  edykowanych
urządzeniach grzewczych.

Trocina, oczyszczona z pozostałości tartacznych jest cennym drzewnym biopaliwem stałym przeznaczonym do spalania w nowoczesnych kotłach dedykowanych celu wytworzenia energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby grzewcze.
Dodatkowo oczyszczona i sucha trocina wykorzystywana jest do produkcji peletu i brykietu drzewnego.

Karta produktu
Zrębka drzewna

Zrębka drzewna

Zrębka drzewna tartaczna jest biopaliwem stałym pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Przeznaczona jest do wytwarzania enegii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych na to paliwo.

Zrębka drzewna opałowa, powstaje podczas obrabiania kłód w tartakach oraz w wyniku rozdrabniania pozostałości tartacznych, na rębaku nożowym lub bijakowym.
Karta produktu

Zrębka drzewna opałowa

Zrębka drzewna opałowa

Zrębka drzewna tartaczna jest biopaliwem stałym pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Przeznaczona jest do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych na to paliwo
Karta produktu

Zrębka drzewna techniczna

Zrębka drzewna techniczna

Zrębka drzewna techniczna stanowi surowiec do produkcji płyt drewnopochodnych. Do celów jej produkcji może być zastosowane wyłącznie miękkie drewno iglaste (świerk, jodła, sosna). Przemysł płyt drewnopochodnych uznaje ten surowiec jako  pełnowartościowy produkt do przetwórstwa.

Zrębka drzewna techniczna, powstaje w wyniku rozdrabniania dobrej jakości pozostałości tartacznych na rębaku nożowym.
Karta produktu

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia 

Jest biopaliwem stałym pochodzącym z celowego rozdrobnienia drewna leśnego iglastego lub liściastego. Przeznaczona jest do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych.

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia, powstaje w wyniku rozdrobnienia pozostałości po wyrębach drzew na rębaku nożowym lub bijakowym. Do celów produkcji tej zrębki
drzewnej może być zastosowane drewno zarówno iglaste jak i liściaste.
Karta produktu

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe to produkt uboczny obróbki drewna konstrukcyjnego i przycinanych na wymiar półwyrobów oraz materiałów niespełniających norm półwyrobów. Pochodzi zarówno z drewna iglastego jak i liściastego.
Karta produktu

Pelet z drewna

Pellet z drewna

Pelet drzewny jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje w procesie prasowania surowca drzewnego pod wysokim ciśnieniem (przyjmując postać cylindrycznych granulek o średnicy od 6-25mm i długości do kilku cm), bez udziału jakichkolwiek chemicznych substancji klejących.

Podstawowym surowcem do produkcji peletu są odpady drzewne z tartaków, zakładów przeróbki drewna oraz leśne odpady drzewne (trociny, zrębki, wióry). Pelet jest paliwem nadającym się do wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych jak i systemach ciepłowniczych. Doskonale nadają się do wykorzystania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domkach jednorodzinnych.

Strużyna

Strużyna

Strużyna jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje podczas strugania drewna poprzez zrywanie z jego powierzchni cienkich warstw, zwanych wiórami, za pomocą wirujących noży.

Przeznaczona jest m. in. do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych do spalania biomasy.
Zrębka drzewna z obtaczarki

Zrębka drzewna z obtaczarki

Zrębka drzewna z obtaczarki jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje podczas procesu obróbki drewna specjalistycznymi maszynami do obtaczania bali drewna, okrąglaków palisadowych i drążków.

Przeznaczona jest m. in. do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych do spalania biomasy.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Szlag

Starszy Specjalista ds. Handlowych

603 997 196

dariusz.szlag@tauron.pl

Agnieszka Łokaj

Specjalista ds. Realizacji Dostaw

572 889 723

agnieszka.lokaj@tauron.pl

Transport

Zapoznaj się z nasza ofertą
Przejdź do strony