Biomasa dla Klientów zewnętrznych

Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. prowadzi działalność handlową
w obszarze obrotu biomasą poza grupą TAURON. 

Z uwagi na wykwalifikowaną kadrę oraz wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, Spółka współpracuje z dostawcami w zakresie pozyskania różnorodnych asortymentów, celem sprostania oczekiwaniom Klienta.

Przejdź do zamówienia

Oferujemy naszym klientom biomasę zarówno do celów energetycznych, jak i do produkcji pelletu i brykietu drzewnego

Trocina

Trocina

Trocina stanowi około 10% drewna przerabianego w tartakach. Jest także produktem ubocznym skrawania i frezowania drewna w zakładach obróbki drzewnej. Oczyszczona z drewna kawałkowego stanowi cenne paliwo i może być wykorzystywana w  edykowanych
urządzeniach grzewczych.

Trocina, oczyszczona z pozostałości tartacznych jest cennym drzewnym biopaliwem stałym przeznaczonym do spalania w nowoczesnych kotłach dedykowanych celu wytworzenia energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby grzewcze.
Dodatkowo oczyszczona i sucha trocina wykorzystywana jest do produkcji peletu i brykietu drzewnego.

Karta produktu
Zrębka drzewna

Zrębka drzewna

Zrębka drzewna tartaczna jest biopaliwem stałym pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Przeznaczona jest do wytwarzania enegii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych na to paliwo.

Zrębka drzewna opałowa, powstaje podczas obrabiania kłód w tartakach oraz w wyniku rozdrabniania pozostałości tartacznych, na rębaku nożowym lub bijakowym.
Karta produktu

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia 

Jest biopaliwem stałym pochodzącym z celowego rozdrobnienia drewna leśnego iglastego lub liściastego. Przeznaczona jest do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych.

Zrębka drzewna z celowego rozdrobnienia, powstaje w wyniku rozdrobnienia pozostałości po wyrębach drzew na rębaku nożowym lub bijakowym. Do celów produkcji tej zrębki
drzewnej może być zastosowane drewno zarówno iglaste jak i liściaste.
Karta produktu

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe

Drewno kawałkowe to produkt uboczny obróbki drewna konstrukcyjnego i przycinanych na wymiar półwyrobów oraz materiałów niespełniających norm półwyrobów. Pochodzi zarówno z drewna iglastego jak i liściastego.
Karta produktu

Pelet z drewna

Pellet z drewna

Pelet drzewny jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje w procesie prasowania surowca drzewnego pod wysokim ciśnieniem (przyjmując postać cylindrycznych granulek o średnicy od 6-25mm i długości do kilku cm), bez udziału jakichkolwiek chemicznych substancji klejących.

Podstawowym surowcem do produkcji peletu są odpady drzewne z tartaków, zakładów przeróbki drewna oraz leśne odpady drzewne (trociny, zrębki, wióry). Pelet jest paliwem nadającym się do wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych jak i systemach ciepłowniczych. Doskonale nadają się do wykorzystania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domkach jednorodzinnych.

Strużyna

Strużyna

Strużyna jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje podczas strugania drewna poprzez zrywanie z jego powierzchni cienkich warstw, zwanych wiórami, za pomocą wirujących noży.

Przeznaczona jest m. in. do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych do spalania biomasy.
Zrębka drzewna z obtaczarki

Zrębka drzewna z obtaczarki

Zrębka drzewna z obtaczarki jest biopaliwem stałym, pochodzącym z przetworzenia drewna iglastego lub liściastego. Powstaje podczas procesu obróbki drewna specjalistycznymi maszynami do obtaczania bali drewna, okrąglaków palisadowych i drążków.

Przeznaczona jest m. in. do wytwarzania energii elektrycznej i/lub energii cieplnej w nowoczesnych kotłach dedykowanych do spalania biomasy.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Drapała

Szef Biura Handlu Biomasą

665 415 665

pawel.drapala@tauron.pl

Dariusz Szlag

Starszy Specjalista ds. Handlowych

603 997 196

dariusz.szlag@tauron.pl

Agnieszka Łokaj

Specjalista ds. Realizacji Dostaw

572 889 723

agnieszka.lokaj@tauron.pl