Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego

Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego . Kruszywo naturalne z łupka powęglowego nieprzepalonego towarzyszącego procesom wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w Zakładach Górniczych Grupy TAURON. Ich zastosowanie pozwala na znaczące obniżenie kosztów inwestycji hydromelioracyjnych.
 

Kruszywa do budownictwa hydromelioracyjnego TAURONIT H
 0 - 125 mm

Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego - zastosowanie:
do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych1* falochronów i budowli ochrony brzegów morskich),
do budowli piętrzących,
do urządzeń melioracji wodnych.

*Wyłączenie nie ma zastosowania w stosunku do wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, które służą wyłącznie regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl


Kruszywo TAURONIT H posiada:

Krajową Ocenę Techniczną ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym. Data ważności: 25 sierpień 2024.

Aktualna cena netto: 3,00 PLN za tonę

(*przy większych odbiorach możliwe rabaty)

Kruszywo do budownictwa hydromelioracyjnego - zastosowanie:
do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych1* falochronów i budowli ochrony brzegów morskich),
do budowli piętrzących,
do urządzeń melioracji wodnych.
*Wyłączenie nie ma zastosowania w stosunku do wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, które służą wyłącznie regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.
Pobierz kartę produktu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres email:upw@tauron.pl

Jak złożyć zamówienie

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta
tel. 572 886 881

Po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta prześlij formularz zamówienia poprzez stronę internetową 

Przejdź do zamówienia

Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Biura Obsługi Klienta (mail) dokonaj płatności za pomocą otrzymanego skrótu do strony internetowej

Po weryfikacji płatności w BGT odbierz towar w uzgodnionym terminie

Kruszywo TAURONIT H posiada:

Krajową Ocenę Techniczną ITP-KOT-2019/0016 – Kruszywa z łupka powęglowego nieprzepalonego „Kruszywo TAURONIT H” – do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym. Data ważności: 25 sierpień 2024.

TRANSPORT BGT

System logistyczny Bioeko Grupa Tauron Sp. z o.o. jest gwarancją terminowych i niezawodnych dostaw do naszych klientów. 
W sprawie wyceny transportu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 572 886 881

Załączniki