Stabilizacje - TAURONIT P

Stabilizacje TAURONIT P to gotowy do użytku produkt o deklarowanych
parametrach, służący do wykonywania konstrukcji nawierzchni drogowych.
Stabilizacje TAURONIT P wykorzystuje się w budownictwie komunikacyjnym,
do budowy dróg, placów postojowych i manewrowych, parkingów, chodników,
ścieżek rowerowych oraz do prac brukarskich.
TAURONIT P R1U TAURONIT P R2M TAURONIT P R4P TAURONIT P R4Z
TAURONIT P R2P TAURONIT P R8P TAURONIT P R6Z TAURONIT P R10Z+S

Stabilizacje TAURONIT P produkowane są w 8 typach o deklarowanych wytrzymałościach od niskich (1MPa) do wysokich (10 MPa) . W zależności od typu, TAURONIT P można stosować jako:

TAURONIT P R1U - doskonale nadaje się do budowania warstw nasypu celem uzyskania stabilnej i solidnej budowli ziemnej jako posadowienie docelowej konstrukcji.  TAURONIT P R1U oraz TAURONIT P R2M - pomaga wzmocnić  podłoże w gruntach wątpliwych lub słabo nośnych. Ułożenie warstwy wzmacniającej  konstrukcji pozwala na bezpieczne posadowienie kolejnych warstw. Idealne na podbudowy pod ścieżki w ogrodzie układane z kamienia dekoracyjnego, płyt drewno podobnych, kostki itp. Świetnie sprawdzi się jako stabilne podłoże do ułożenia miejsca na meble ogrodowe. TAURONIT P R2M  sprawdza się również jako warstwa mrozoochronna oraz odsączająca. Są to często używane rozwiązania przez projektantów.  TAURONIT P R2P oraz TAURONIT R4P  są  sprawdzonym rozwiązaniem podbudowy pomocniczej. Zastosowanie  tych odmian może gwarantować solidny początek budowy konstrukcji z zastosowaniem późniejszych rozwiązań przy użyciu kamienia naturalnego lub też pozostałych odmian naszego produktu. To doskonałe rozwiązanie dla posadowienia niewielkiej architektury ogrodowej jak huśtawki, ślizgawki, wędzarni czy niewielkich altanek. Jest to doskonałe rozwiązaniem jako warstwa konstrukcyjna dla ciągów pieszych, czy rowerowych.  TAURONIT P R4z, TAURONIT PR6z czy TAURONIT PR10z+s. – to sprawdzone rozwiązania dla podbudów zasadniczych. Stosowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi projektu doskonale wpisują się w zapotrzebowanie rynkowe.  TAURONIT P R4Z, TAURONIT P R6Z, TAURONIT P R8P  - te produkty odnajdą swoje wykorzystanie w budowie parkingów, chodników, podjazdów dróg nie zależnie od zastosowania nawierzchni wykończeniowej (asfalt, bruk, beton) w prywatnych posesjach czy też w przestrzeni użytku publicznego. TAURONIT P R10Z+s - to produkt do zastosowania w komunikacji inżynieryjnej o wyższych wymaganiach zmęczeniowych nawierzchni, gdzie natężenie ruchu jest duże jak i również o wysokich obciążeniach osiowych (ruch powyżej 3,5 T) . Produkt nadaje się również do osadzania niewielkich palisad w przydomowych ogródkach czy wyznaczania granic za pomocą obrzeży chodnikowych. Może być również stosowany w poszerzeniach, jak i poboczach.
Stabilizacje TAURONIT P produkowane są w statusie wyrobu budowlanego w odniesieniu do Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie1.  Producent posiada Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 202-UWB-592. TAURONIT P jako wyrób budowlany posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych.

Pobierz kartę produktu Przejdź do certyfikatów

Informacje o produkcie oraz zamówienia

Dorota Błażejowicz 

TRANSPORT

Odbiór podbudów jest możliwy własnym środkiem transportu.
Zapewniamy również możliwość dostawy we wskazane miejsce w zależności od ilości zamówionego towaru w promieniu do 40 km od miejsca produkcji (Jelnia).