TAURONIT P R1U, TAURONIT P R2M, TAURONIT P R4P, TAURONIT P R4Z, TAURONIT P R2P, TAURONIT P R8P, TAURONIT P R6Z,
TAURONIT P R10Z+S


TAURONIT P to rodzaj betonu popiołowego o zróżnicowanych wytrzymałościach od bardzo niskich rzędu 0,5 do 1,5 MPa do wysokich nawet do 10,0 MPa. To doskonały produkt do użycia w budownictwie drogowym w konstrukcji, pozwalający osiągnąć optymalne parametry ekonomiczne przy zachowaniu trwałości nawierzchni. TAURONIT P to nie tylko rozwiązania w drogownictwie ale również doskonale sprawdza się przy budowie płyt lotniskowych, parkingów czy placów manewrowych.

TAURONIT P R2M - świetnie sprawdza się również jako warstwa mrozochronna oraz odsączająca. Są to często stosowane rozwiązania przez projektantów. TAURONIT P R1U oraz TAURONIT P R2M - pomaga wzmocnić podłoże w gruntach wątpliwych lub słabo nośnych. Ułożenie warstwy wzmacniającej konstrukcji pozwala na bezpieczne posadowienie kolejnych warstw. TAURONIT P R1U i TAURONIT P R2M – nadaje się na podbudowy pod ścieżki w ogrodzie układane z kamieniadekoracyjnego, płyt drewno podobnych, kostki itp. Świetnie sprawdzi się również jako stabilne podłoże do ułożenia miejsca na meble ogrodowe. TAURONIT P R4Z, TAURONIT P R6Z czy TAURONIT P R10Z+S to sprawdzone rozwiązania dla podbudowy pomocniczej. Stosowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi projektu doskonale wpisują się w zapotrzebowanie rynkowe. TAURONIT P R10Z+S może być również zastosowany w poszerzeniach oraz poboczach. TAURONIT P R4Z, TAURONIT P R6Z czy TAURONIT P R8P - te produkty odnajdą swoje wykorzystanie w budowie parkingów, chodników, podjazdów dróg niezależnie od zastosowania nawierzchni wykończeniowej (asfalt, bruk, beton), na prywatnych posesjach czy też w przestrzeni użytku publicznego. TAURONIT P R10Z+S - to produkt do zastosowania w komunikacji inżynieryjnej o wyższych wymaganiach zmęczeniowych nawierzchni, gdzie natężenie ruchu jest duże jak również w zastosowaniach o wysokich obciążeniach osiowych (ruch powyżej 3,5 T). Produkt nadaje się również do osadzania niewielkich palisad w przydomowych ogródkach czy wyznaczania granic za pomocą obrzeży chodnikowych.
Mieszanki związane hydraulicznie TAURONIT P są dostępne w różnych klasach wytrzymałości zgodnie z Krajową Oceną Techniczną Nr IBDiM-KOT-2022/0864 wydanie 1. Producent mieszanek TAURONIT P posiada Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 202-UWB-592.


Pobierz kartę produktu Przejdź do certyfikatów