UPS

Uboczne produkty spalania (UPS) to substancje mineralne powstające w wyniku procesu spalania węgla kamiennego w zakładach energetycznych i ciepłowniczych. 

Produkty UPS

Produkty UPS stosowane są w wielu branżach:

budownictwie drogowym

budownictwie kolejowym

prefabrykacji

przemyśle cementowym

górnictwie

rekultywacjach

rolnictwie

przemyśle betoniarskim

 Kontakt:
  email: UPS@tauron.pl